coś

coś
pron. 1. (rzecz nieokreślona) something; (w pytaniach) anything
- mieć coś do zrobienia/czytania to have something to do/read
- coś go rozśmieszyło something made him laugh
- czy w tym pudełku coś jest? does this box contain anything?
- weźcie coś do pisania take something to write with
- masz coś do pisania? have you got something to write with?
- mam ci coś do powiedzenia I’ve got something to tell you
- bał się czegoś he was afraid of something
- czegoś tu nie rozumiem there’s something I don’t understand here
- jak będziesz czegoś a. cośpot. chciał, to krzyknij if you want anything, give me a shout
- bunt przeciwko czemuś, co jest nieuniknione rebellion against something that’s inevitable
- walnął czymś w ścianę he banged on the wall with something
- coś ciekawego/nowego something interesting/new
- marzę o czymś zimnym I’m dying for something cool pot.
- w niej jest coś dziwnego there’s something odd about her
- coś innego something else
- to znaczy coś innego this means something else
- coś innego niż… something other than…
- idzie o coś innego niż wybór nowego prezydenta it’s more than just the question of electing a new president
- coś podobne do czegoś a. w rodzaju czegoś something like sth, a kind of sth
- coś w rodzaju kanapy/rewolucji something like a sofa/revolution, a kind of sofa/revolution
- (lub) coś w tym rodzaju a. coś podobnego (or) something of the kind, (or) something like that
- coś jak a. jakby a. jak gdyby something like
- to coś jak gdyby tragedia grecka it’s something like a Greek tragedy
- poczuł coś jakby smutek pot. he felt a kind of sadness
- takie coś pot. (rzecz trudna do nazwania) thing; thingy pot.
- takie coś do otwierania butelek this thingy for opening bottles
2. (rzecz istotna) something
- ona ma w sobie coś she’s got a certain something
- w tym, co on mówi, coś jest a. musi być there’s something in what he says, there must be something in it
- to było coś! that was (really) something!
- to o czymś świadczy that proves a. shows something
- żeby do czegoś dojść, trzeba ciężko pracować you have to work hard to achieve anything
3. (z liczbami) something
- coś około 100 kilogramów somewhere around a hundred kilos
- coś ponad/poniżej 200 złotych something over/under 200 zlotys
- dwadzieścia kilometrów/sto lat z czymś something over twenty kilometres/a hundred years, twenty something kilometres/a hundred and something years
- 1000 złotych lub coś koło tego a thousand zlotys or thereabouts GB thereabout US
part. pot. coś małe to mieszkanie it’s a bit on the small side, this flat
- ostatnio coś wychudł he’s grown somewhat thin lately
- coś mi dzisiaj praca nie idzie I can’t get down to work today somehow
- coś długo jej nie widać she’s taking her time coming
- coś mi się widzi, że… something tells me that…
czegoś part. pot. (bez powodu) for some reason, somehow
- jest zawsze czegoś zły somehow he’s always angry
- ona czegoś im się nie spodobała they didn’t like her for some reason
czemuś part. pot. (z nieznanych powodów) somehow, for some reason
- ona czemuś nas ostatnio unika for some reason she’s been avoiding us lately
coś niecoś a little, a bit
- coś niecoś wiem na ten temat I know a thing or two about that
- coś takiego a. podobnego! well, I never! pot., you don’t say! pot.
- coś ty! pot. (zaskoczenie) you’re kidding! pot; (oburzenie) don’t be ridiculous!
- …czy coś pot. …or something pot.
- podobno były na niego jakieś naciski czy coś apparently they put pressure on him or something
* * *
pron
(w zdaniach twierdzących) something; (w zdaniach pytajnych) anything

coś innego — something else

coś do picia/jedzenia — something to drink/eat

coś do pisania — something to write with

* * *
coś
pron.
co- decl. zob. co, -ś indecl. (zastępuje rzeczownik) (w zdaniach twierdzących) something; (w zdaniach przeczących) anything; daj mi coś give me something; coś innego something else; coś do jedzenia something to eat; coś do pisania something to write with; coś w tym jest there's something to it; coś podobnego! incredible!, is that so?; coś ci powiem I'll tell you what; dojść do czegoś (= dotrzeć do jakiegoś miejsca) reach sth; (= osiągnąć pieniądze, sławę, prestiż itp.) attain wealth, fame and prestige; ona ma coś w sobie there's something about her; mieć coś do kogoś have a problem with sb; coś komuś leży na sercu l. wątrobie sb has got a problem with sth; coś tu jest nie tak there's something wrong here, something is not quite right here; coś ty? you've got to be kidding.
part.
something, somewhat, somehow; coś mi tu nie pasuje there's something wrong here, something is not quite right here, there seems to be something wrong here.

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Look at other dictionaries:

 • Cós — Wappen Karte …   Deutsch Wikipedia

 • Cós — Héraldique Administration …   Wikipédia en Français

 • Cos — Cos, COS or CoS, may refer to: Contents 1 Maths, science and technology 2 Places 3 Roles 4 Organizations, societies and churches …   Wikipedia

 • COS-B — Typ: Forschungssatellit Land: Europa Behörde: ESA …   Deutsch Wikipedia

 • Cos-B — Организация: ЕКА Волновой диапазон: гамма лучи (25 МэВ 10 ГэВ) NSSDC ID …   Википедия

 • COS — Saltar a navegación, búsqueda COS puede referirse a: Coordinadora Obrera Sindical; Sulfuro de carbonilo (aunque su fórmula química es OCS, se representa también por COS); Aeropuerto de Colorado Springs (EE.UU.) en su código IATA. Cos puede… …   Wikipedia Español

 • Cos-B — was the first European Space Research Organisation mission to study gamma ray sources. COS B was first put forward by the European scientific community in the mid 1960s and approved by the ESRO council in 1969. The mission consisted of a… …   Wikipedia

 • COS-B — Saltar a navegación, búsqueda COS B Organización ESA Estado Inactivo Fecha de lanzamiento 9 de agosto de 1975 Vida útil 6 …   Wikipedia Español

 • Cos-1 — Cos 1, cos−1 or cos 1 may refer to: cos−1 (or arccos), an inverse trigonometric function of cosine Cos 1, one of two commonly used COS cell lines This disambiguation page lists articles associated with the same title. If an …   Wikipedia

 • COS — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

 • cos — 〈Abk. für〉 Kosinus * * * cos = Kosinus. * * * cos,   Funktionszeichen für Kosinus (Cosinus), eine Winkelfunktion.   * * * cos = Kosinus …   Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”